polski angielski niemiecki
Piątek, 07 sierpnia 2020 r. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
Wznowienie działalności żłobków i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Przysucha

Szanowni Państwo!


        Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  i  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie otrzymanych informacji od Dyrektorów o przygotowaniu Samorządowych Przedszkoli Nr 1 i Nr 3 w Przysusze, a także od Kierownika Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”, o dostosowaniu do funkcjonowania  zgodnie z  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również uwzględniając oczekiwania rodziców deklarujących pobyt dzieci w uruchomionych placówkach informuję o:
  •  wznowieniu działalności od 6 maja 2020r. w ograniczonym zakresie Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”,
  • wznowieniu działalności od 11 maja 2020r. w ograniczonym zakresie Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze oraz Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Przysusze.
    Jednocześnie zobowiązałem Dyrektorów i Kierownika do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa na terenie wymienionych placówek.
    Ponadto informuję, że wznowienie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha, planowane jest wraz ze wznowieniem działalności szkół podstawowych.
05-05-2020
OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

    Urząd Gminy i Miasta w Przysusze zawiadamia, że rolnicy poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia 2020 r.  na terenie gminy Przysucha, mogą otrzymać preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR lub inną pomoc /w przypadku uruchomienia programu rządowego/.     
    Warunkiem przyznania kredytu /lub innej pomocy/ jest oszacowanie szkód przez Terenowe Komisje powołane przez Wojewodę.
  • Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 w terminie do 29 maja 2020 r..
  • Druki wniosków są do pobrania w tut. Urzędzie pok. Nr 4B (lub przy wejściu głównym) oraz na stronie internetowej Urzędu.
  • Komisja Terenowa będzie dokonywała lustracji szkód w poszkodowanych gospodarstwach rolnych po wpłynięciu wniosków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze p. nr 4B, lub pod nr telefonu 48 675 2412.
06-05-2020
Dzień Strażaka

04-05-2020
4 maja – wkraczamy w drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19


Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

04-05-2020
Konkurs "Efektywny Młody Przedsiębiorca" organizowany przez LGD „Razem dla Radomki”
LGD „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie który ma na celu wyróżnienie aktywnie działających młodych przedsiębiorców z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew. O tytuł Młodego Przedsiębiorcy mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 roku życia prowadzące działalność w okresie minimum 1 roku i z sukcesem wdrażające usługi, produkty swojej działalności.

04-05-2020
Święto Konstytucji 3 Maja

 
W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie, nazywanej przez jej twórców „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli, dzieło Sejmu Wielkiego, które z aktu prawnego stało się symbolem historyczno-narodowym. 30 lat temu, 6 kwietnia 1990 r., Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja, które znajduje się w kalendarzu oficjalnych rocznic i wraz z przypadającym 2 maja Dniem Flagi, jest uroczyście obchodzone w całym kraju.
 
 
 
03-05-2020
Polska w Unii Europejskiej
16 lat temu, 1 maja 2004r. Polska dołączyła do grona państw Unii Europejskiej, na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Dzisiaj obchodzimy rocznicę tego wydarzenia, wywieszane są polskie i unijne flagi, w wielu miejscach rozbrzmiewa "Oda do radości", oficjalny hymn UE. Hymn będący wyrazem europejskich ideałów wolności, pokoju i solidarności.

01-05-2020
Trwa realizacja inwestycji drogowych na terenie Gminy i Miasta Przysucha
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha prowadzone są prace w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Spośród 11 odcinków dróg gminnych, na remont których samorząd pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych, obecnie 6 znajduje się w przebudowie. Prace trwają na drodze gminnej Zbożenna-Skrzyńsko "Gościniec”, Janików-Beźnik-Dębiny oraz w Przysusze na ul. Świętokrzyskiej. Natomiast na ul. Starowiejskiej w Janikowie, ul. Staszica w Przysusze oraz ul. Polnej w Smogorzowie roboty drogowe dobiegają końca. Już wkrótce rozpocznie się remont kolejnego odcinka, ul. Skarbowej w Przysusze. Przebudowa obejmie łącznie prawie 12 km dróg gminnych.
28-04-2020
Odnowiony Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysusze
Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysusze przeszedł rewitalizację. Po wykonaniu robót budowlanych wraz z przebudową istniejących ciągów pieszych, modernizacją oświetlenia, nadszedł czas na ostatni etap inwestycji. W końcowej fazie są prace z zakresu zagospodarowania strefy zieleni. Trwa wykonanie nasadzeń szaty roślinnej oraz montaż infrastruktury parkowej. Wykonana została również konserwacja ogrodzenia wokół figury Matki Bożej. Realizowana inwestycja odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarki przestrzennej miasta oraz lokalnej infrastruktury. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na początek maja br.   
28-04-2020
Nowe inwestycje na terenie Gminy i Miasta Przysucha w dobie koronawirusa
Gmina i Miasto Przysucha rozpoczyna realizację kolejnych inwestycji drogowych. Na początku kwietnia br. Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha podpisał Umowy dotyczące przebudowy trzech dróg gminnych: ul. Leśnej i ul. Czermińskiego w Przysusze (budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry wzdłuż Orlika wraz z miejscami parkingowymi oraz oświetleniem) oraz  ul. Leśnej w Skrzyńsku. Rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się już na początku maja 2020r.  Natomiast do końca lipca br. planowane jest zakończenie prac.
22-04-2020
 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »  Last ›
Szukaj w artykułach
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31