polski angielski niemiecki
Czwartek, 02 lipca 2020 r. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

16-03-2020
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
          W związku z ustawą z  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374)                                   
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze zawiadamia, że na najbliższej Sesji Rady Gminy i Miasta Przysucha zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany terminu płatności I raty  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r, który przedłuży termin płatności opłaty .
         
Przysucha 16.03.2020 r.

16-03-2020
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE  

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w całym kraju, wywołanego przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. zawiesza się funkcjonowanie Targowiska Miejskiego w Przysusze.

  • Zawieszenie nie dotyczy handlu artykułami spożywczymi i chemicznymi.
  • Ograniczenie obowiązuje do odwołania
16-03-2020
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
W związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374)   w trosce o  bezpieczeństwo Mieszkańców Urząd Gminy i Miasta w Przysusze zawiadamia, że z dniem 16 marca 2020r. wprowadza nowe procedury związane z obsługą mieszkańców.

Wprowadza się ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze , polegające na tym, że
 
od 16  marca 2020 r. obsługa interesantów odbywać się będzie za pośrednictwem:

1/ poczty tradycyjnej: korespondencję prosimy kierować na adres
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha

2/ telefonicznie lub poczty elektronicznej: korespondencję prosimy kierować na adres sekretariat@gminaprzysucha.pl lub wskazane adresy mailowe pracowników Urzędu.
3/ za pośrednictwem faxu :  48 675 21 06

4/. W uzasadnionych przypadkach pracownicy komórek organizacyjnych, będą schodzić do Biura Obsługi Interesanta (parter, pok. Nr 1) i udzielać wszelkich informacji, w tym do odbioru i przyjęcia pism.

5/ Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze będzie nieczynna do odwołania.
Płatności prosimy dokonywać przelewem na rachunki bankowe UGiM w Przysusze:
rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci): 14 1240 5703 1111 0010 9510 6240   
rachunek bankowy dla pozostałych opłat:  79 1240 5703 1111 0000 4901 6718

Wszystkich interesantów Urzędu Gminy i Miasta Przysucha oraz jednostek organizacyjnych prosimy, aby w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną na wskazane adresy , poprzez platformę ePUAP lub telefonicznie.
                              
  Prosimy o wyrozumiałość
14-03-2020
INFORMACJA

W dniu 12.03.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. W posiedzeniu uczestniczyli: Tomasz Matlakiewicz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Mirosław Pierzchała Przewodniczący Rady, Wojciech Masłowski Sekretarz, Witold Lament Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Jolanta Wilk Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, Krzysztof Szczudło p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze , Barski Robert Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Stancelewicz Dyrektor Przysuskiej Administracji Oświaty, Zbigniew Augustyniak Dyrektor Przysuskiej Służby Komunalnej, Jan Gawryś Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze, Marzanna Seta Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze, Agnieszka Krajewska pracownik Wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Przysusze. Na posiedzeniu została przedstawiona ogólna sytuacja panująca w kraju w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Następnie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze Jolanta Wilk zapoznała uczestników posiedzenia z prowadzonymi działaniami na terenie Powiatu Przysuskiego z uwzględnieniem sytuacji w Gminie i Mieście Przysucha.
13-03-2020
Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity
W niedzielę 15 marca 2020 roku wchodzi w życie korekta rocznego rozkładu jazdy. Będzie obowiązywać do 13 czerwca 2020 roku. Wprowadzone zmiany zapewniają optymalne kursowanie pociągów PKP Intercity podczas licznych modernizacji linii kolejowych.
Zmieniony rozkład jazdy ucieszy mieszkańców Powiatu Przysuskiego. Od 15 grudnia 2019 roku, wraz z wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy, zostały na stacji kolejowej Przysucha wprowadzone pilotażowe postoje dwóch pociągów PKP Intercity: „Kolberg” i „Orłowicz” tj. Kraków Główny – Warszawa - Wschodnia. Teraz w Przysusze zatrzymywać się będą już trzy pociągi: IC Orłowicz, IC Sienkiewicz oraz IC Kolberg, wszystkie w relacji Olsztyn – Kraków – Olsztyn.

W załączeniu rozkład jazdy pociągów
12-03-2020
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym zawiadamia się że:

• zajęcia w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych będą zawieszone na 2 tygodnie; 
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół..


Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
11-03-2020
Dzień Sołtysa
11-03-2020
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. Start-upy na inicjatywy lokalne.
LGD Razem dla Radomki zaprasza organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, instytucje samorządowe (w tym instytucje kultury), mieszkańców do składania wniosków na realizację projektów grantowych na terenie gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Wartość przyznanego wsparcia nie może być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 8 000,00 zł.


10-03-2020
‹ First  « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »  Last ›
Szukaj w artykułach
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31