polski angielski niemiecki
Sobota, 26 września 2020 r. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
OGŁOSZENIE

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczącym zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha informują o odwołaniu tegorocznych Dni Kolbergowskich w Przysusze, zaplanowanych
na 6 -7 czerwca 2020r.

      Decyzja została podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Naszych mieszkańców, jak i uczestników uroczystości.

11-05-2020
ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

11-05-2020
Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego
Szczegółowe informację pod adresem:
11-05-2020
OGŁOSZENIE
Informujemy, że od dnia 12 maja 2020r. zostaje wznowiona działalność Targowiska Miejskiego przy ul. Radomskiej w Przysusze. W związku z trwającym stanem epidemii, wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.
08-05-2020
Pierwsza bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk w Przysusze
W centrum Przysuchy, przy dworcu autobusowym zamontowano pierwszą bezdotykową stację do dezynfekcji rąk. Gmina i Miasto Przysucha zakupiła urządzenie dezynfekujące w związku z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi w czasie epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Stanowisko do dezynfekcji rąk z manualnym napędem nożnym, z którego każdy może bezpiecznie korzystać, znajduje się w miejscu, które należy do najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców.
07-05-2020
ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie
Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.
Więcej infomracji na stronie :
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wspieramy-rolnikow-w-obszarze-nawadniania.html
06-05-2020
Informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych

Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze informuje, że obiekty sportowe „ORLIK” będą   czynne w godz. 16 – 21

Zajęcia sportowe mogą odbywać się zgodnie z następującymi zasadami:
•     obowiązujący limit uczestników na boisku do piki nożnej to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia,
•    maksymalny limit osób na korcie tenisowym/boisku do siatkówki określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia,
•    obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając np. na boisku nie   ma obowiązku zakrywania twarzy),
•    weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
•    brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
•    dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
•    obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
•    korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Szczegółowe informacje u zarządcy obiektu, tel. 48 6753521, 660458862

06-05-2020
Wznowienie działalności żłobków i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Przysucha

Szanowni Państwo!


        Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  i  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie otrzymanych informacji od Dyrektorów o przygotowaniu Samorządowych Przedszkoli Nr 1 i Nr 3 w Przysusze, a także od Kierownika Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”, o dostosowaniu do funkcjonowania  zgodnie z  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również uwzględniając oczekiwania rodziców deklarujących pobyt dzieci w uruchomionych placówkach informuję o:
  •  wznowieniu działalności od 6 maja 2020r. w ograniczonym zakresie Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”,
  • wznowieniu działalności od 11 maja 2020r. w ograniczonym zakresie Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze oraz Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Przysusze.
    Jednocześnie zobowiązałem Dyrektorów i Kierownika do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa na terenie wymienionych placówek.
    Ponadto informuję, że wznowienie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha, planowane jest wraz ze wznowieniem działalności szkół podstawowych.
05-05-2020
OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

    Urząd Gminy i Miasta w Przysusze zawiadamia, że rolnicy poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia 2020 r.  na terenie gminy Przysucha, mogą otrzymać preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR lub inną pomoc /w przypadku uruchomienia programu rządowego/.     
    Warunkiem przyznania kredytu /lub innej pomocy/ jest oszacowanie szkód przez Terenowe Komisje powołane przez Wojewodę.
  • Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11 w terminie do 29 maja 2020 r..
  • Druki wniosków są do pobrania w tut. Urzędzie pok. Nr 4B (lub przy wejściu głównym) oraz na stronie internetowej Urzędu.
  • Komisja Terenowa będzie dokonywała lustracji szkód w poszkodowanych gospodarstwach rolnych po wpłynięciu wniosków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze p. nr 4B, lub pod nr telefonu 48 675 2412.
06-05-2020
Dzień Strażaka

04-05-2020
‹ First  « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »  Last ›
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30