polski angielski niemiecki
Piątek, 24 stycznia 2020 r. Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Przysucha
2 września br. inauguracji roku szkolnego w PSP Nr 1 w Przysusze dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz, który ciepłymi słowami powitał dzieci i młodzież po wakacyjnej przerwie, wraz z kadrą pedagogiczną i zgromadzonymi rodzicami oraz złożył najserdeczniejsze życzenia na nowy rok szkolny 2019/2020.

03-09-2019
Poświęcenie Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”
29 sierpnia br. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz wraz z Przewodniczącym Rady oraz Radnymi uczestniczyli w poświęceniu przez ks. kan. mgr lic. Sławomira Gregorczyka Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze, Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”. Projekt jest współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2019”,a jego koordynatorem jest Pani Monika Pietras z Wydziały Rozwoju Lokalnego, która oprowadziła przedstawicieli samorządu gminnego po wyremontowanym obiekcie, przybliżyła zakres projektu oraz wykonanych już prac, jak również planowanych do wykonania w najbliższym czasie, do których należy min. wybudowanie nowego placu zabaw.
02-09-2019
Projekty Grantowe – szansą na rozwój społeczności lokalnych.
Projekty grantowe LGD w 2019 roku. Rozwój Społeczeństwa Lokalnego.

Pod takim hasłem 27 sierpnia w Domu Kultury w Przysusze odbyło się spotkanie szkoleniowe, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” nt. konkursu wniosków na dofinansowanie zadań w ramach projektu grantowego LGD Rozwój Społeczeństwa Lokalnego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
28-08-2019
Otwarcie świetlicy wiejskiej w Dębinach
 26 sierpnia w miejscowości Dębiny na terenie Gminy Przysucha, odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Msza Św. odprawiona przez Ks. Kan. Andrzeja Szewczyka, Proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha w Skrzyńsku, rozpoczęła uroczystości, a następnie wszyscy uczestnicy przy oprawie muzycznej Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vox Cordium, przeszli na plac świetlicy, gdzie Radna Gminy i Miasta Przysucha Pani Renata Motyl, powitała przybyłych gości oraz mieszkańców. Szczególnej rangi temu wydarzeniu nadała obecność Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego. Wśród przybyłych gości byli również: Pan Marian Niemirski Starosta Powiatu Przysuskiego, Pan Marek Kilianek Wicestarosta oraz Pani Ewa Białecka Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Urząd Gminy i Miasta Przysucha na czele z Burmistrzem Panem Tomaszem Matlakiewiczem, był współorganizatorem tego wydarzenia.
27-08-2019
Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży w Przysuskim Domu Kultury
Dom Kultury w Przysusze w okresie wakacyjnym prowadzi dla dzieci i młodzieży cykl zajęć: plastycznych, wokalnych, gry na instrumentach klawiszowych, warsztaty gry na gitarze, Mały Szachista – zajęcia szachowe dla początkujących oraz zabawy z muzyką - rytmika dla najmłodszych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dotychczas uczestniczyło w nich ponad 100 osób, są także doskonałą alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Głównym założeniem prowadzonych zajęć, jest rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczestników, przybliżenie danej dziedziny kultury.
26-08-2019
Laureaci konkursu na wsparcie lokalnych inicjatyw
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie małych inicjatyw lokalnych, w ramach których wsparciem finansowym do kwoty 2 000,00 zł. zostanie objętych 5 projektów. Wśród laureatów konkursu są: Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” oraz Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna z terenu Gminy Przysucha. W ramach przyznanego wsparcia dla Stowarzyszenia „Razem dla Skrzyńska”, mieszkańcy Skrzyńska będą mogli przeprowadzić warsztaty edukacyjne, cykl spotkań historycznych, zorganizować koncerty i konkursy w ramach projektu „Razem z Niepodległą”. Kolejna wsparta inicjatywa, to przedsięwzięcie Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, które zorganizuje potańcówki przy muzyce ludowej, a dodatkowo na tę okoliczność zakupi nowe elementy strojów dla członkiń zespołu. Cel konkursu, to wsparcie interesujących pomysłów lokalnych grup, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu, to promowanie postaw wolontariackich, wszelkich form integracji społecznej mieszkańców, podejmowanie działań mających wpływ na rozwój gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.  Konkurs został ogłoszony w ramach realizowanego projektu pn. „Akademia Menadżerów NGO”, który współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Serdecznie gratulujemy !
22-08-2019
„Działaj Lokalnie” - program wsparcia i aktywizowania lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach
Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w którym granty przyznawane są na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje, z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z 71 organizacji, w tym 10 Afiliowanych ODL i obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
21-08-2019
Dożynki Powiatowo-Gminne Przysucha 2019 r.
18 sierpnia, po ponad 20 latach, wspólnie obchodziliśmy tegoroczne święto plonów w Przysusze. Uroczystości rozpoczęła dziękczynna Msza Św. w kościele pw. Św. Jana Nepomucena w Przysusze, którą w otoczeniu koncelebransów odprawił Ks. Biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. W trakcie nabożeństwa miała miejsce ceremonia wniesienia darów, w której na czele Starostowie Dożynek nieśli bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki. Przepiękną oprawę muzyczną zapewnił Chór „Canto”.  Po otrzymaniu błogosławieństwa, barwny korowód dożynkowy składający się z delegacji niosących wieńce, pocztów sztandarowych oraz licznie przybyłych gości i mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, przy akompaniamencie Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vox Cordium, przeszedł na plac targowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

20-08-2019
Pierwsza rekrutacja dzieci do Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Przysusze - zakończona
Projekt współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. „Maluch+ 2019”.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej pierwszej rekrutacji do Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Przysusze, zakwalifikowano 23 uczestników, którzy już od września 2019r. będą mogli w pełni korzystać z odremontowanego i kompleksowo wyposażonego obiektu przy ul. Skowyry 41 w Przysusze.
Pierwotne założenia obejmowały wsparciem grupę 16 uczestników, jednak dzięki działaniom podjętym przez Pana Tomasza Matlakiewicza Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, ze względu na duże zainteresowanie przedsięwzięciem oraz z uwagi na dogodne warunki lokalowe, udało się zwiększyć liczbę dzieci do 23 osób. Pierwsza grupa licząca 16 uczestników, będzie mogła uczęszczać do Klubu Dziecięcego „Maluszek” już od 9 września 2019 r., natomiast kolejne 7 dzieci  od 1 października.
Zakwalifikowanym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy miłej zabawy w naszym wspólnym „Maluszku”14-08-2019
Święto Wojska Polskiego

30 lipca 1992 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego. Corocznie 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. oddajemy cześć poległym na polu chwały, w całym kraju odprawiane są Msze Święte w ich intencji, czcimy pamięć żołnierzy w Apelu Poległych…
Wydarzenia tamtego okresu wywołują w nas nostalgię, to czas zadumy nad naszym historycznym rodowodem, niezwykłym heroizmem Żołnierzy Wojska Polskiego, obrońców niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Obecny obraz przedstawiający tłumy ludzi, maszerujących tego dnia ulicami miast w całym kraju, oddających hołd i kultywujących tradycje oręża polskiego sprawia, że dewiza Wojska Polskiego - Bóg, Honor, Ojczyzna -  jest dla kolejnych pokoleń wciąż nadrzędną wartością.


(…) ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości…”

Marszałek Józef Piłsudski

14-08-2019
‹ First  « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »  Last ›
Szukaj w artykułach
Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31