polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wprowadzającego pracę zdalną w administracji publicznej informuję, że w okresie od 3 listopada do 4 grudnia 2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze obowiązuje tryb pracy hybrydowej. Część pracowników pracuje w trybie zdalnym, a w wydziałach pełnione są dyżury. Zadania kluczowe niemożliwe do wykonania w ramach pracy zdalnej, będą wykonywane bezpośrednio na miejscu, w formule wcześniejszego umówienia wizyty.
Prosimy, aby w miarę możliwości załatwianie spraw odbywało się za pośrednictwem:
1/poczty tradycyjnej: korespondencję prosimy kierować na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha,
2/skrzynki podawczej znajdującej się przed Urzędem,
3/platformy ePUAP,
4/poczty elektronicznej,
5/faxu: 48 675 21 06
6/telefonicznie:

TELEFONY ORAZ ADRESY MAILOWE
Sekretariat  48 675 22 19  
Sekretarz 48 675 00 36 lub wew. 136 wmaslowski@gminaprzysucha.pl
Skarbnik                                   48 675 24 75 lub wew. 175 aolborska@gminaprzysucha.pl
Z-ca Skarbnika                             48 675 00 37 lub wew. 137  gnicpon@gminaprzysucha.pl
Wydział Finansowy                          48 675 00 09 lub wew. 109  bswieboda@gminaprzysucha.pl
Zespół Radców Prawnych                     48 675 00 43 lub wew. 143  asosinska@gminaprzysucha.pl
Wydział Organizacyjny                     48 675 22 19 lub wew. 119 sekretariat@gminaprzysucha.pl
Wydział Mienia Komunalnego:
  kierownik wydziału                        48 675 24 12 lub wew. 212  jwolak@gminaprzysucha.pl
ochrona środowiska   48 675 00 46 lub wew. 146 mtomczyk@gminaprzysucha.pl
  odpady komunalne 48 675 00 46 lub wew. 146 hsiudek@gminaprzysucha.pl
  ewidencja działalności gospodarczej       48 675 00 44 lub wew. 144 ejezak@gminaprzysucha.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:  
  zarządzanie kryzysowe             48 675 00 39 lub wew. 139
691 400 889
 dbalcerak@gminaprzysucha.pl
  dowody osobiste                           48 675 00 38 lub wew. 138  rgizinska-palgan@gminaprzysucha.pl
  ewidencja ludności                        48 675 00 08 lub wew. 108  markabuz@gminaprzysucha.pl
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych      48 675 21 81 lub wew. 181 aszklarczyk@gminaprzysucha.pl
Urząd Stanu Cywilnego                      48 675 22 14 lub wew. 114   zpolak@gminaprzysucha.pl
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji                   
  kierownik wydziału                        48 675 00 33 lub wew. 133 bwlodarczyk@gminaprzysucha.pl
  pracownicy wydziału                       48 675 28 23 lub wew. 123 pstefanczyk@gminaprzysucha.pl
Wydział Komunikacji Zewnętrznej           48 675 00 31 lub wew. 131 dwidawska@gminaprzysucha.pl
Wydział Rozwoju Lokalnego                   48 675 00 26 lub wew. 126 mnowak@gminaprzysucha.pl
Informatyk                                  48 675 00 47 lub wew. 147 pchojnacki@gminaprzysucha.pl
Kasa                                       48 675 00 02 lub wew. 102 kgrabinska@gminaprzysucha.pl
Rada Gminy i Miasta – Przewodniczący 
48 685 06 95 lub wew. 195  
03-11-2020
Szukaj w artykułach
Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30