polski angielski niemiecki
Niedziela, 16 maja 2021 r. Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty
Nabór na stanowisko PSYCHOLOG do projektu SZANSA 2014
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG dla beneficjentów projektu systemowego ,,SZANSA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG dla beneficjentów projektu systemowego ,,SZANSA" współfinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Liczba godzin objęta zleceniem: 30 godzin

(15 spotkań po 2 godz. zegarowe)

Przewidywany termin zatrudnienia: maj – czerwiec 2014 r.

Miejsce pracy: Przysucha

  1. Wymagane kwalifikacje:
  1. Wykształcenie wyższe psychologiczne
  2. Znajomość zagadnień z zakresu psychologii społecznej
  3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie  na stanowisku psychologa
  4. Doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego w projekcie unijnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz odpowiedzialność i efektywna organizacja pracy własnej

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

2.      Udzielanie indywidualnych porad

3.      Przygotowanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia poradnictwa

4.      Prowadzenie dokumentacji z realizacji zlecenia

 

  1. Wymagane dokumenty:

1.      Cv ze zdjęciem

2.      List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)

            Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów. 

  1. Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Przysusze, przy ul. Grodzkiej 5  i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

  1. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Psycholog do projektu SZANSA 2014”  należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze (pokój nr 3 – Biuro Projektu SZANSA) lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze
ul. Grodzka 5 26-400 Przysucha

w terminie od 07.04.2014r. do 25.04.2014r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.15)

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane!

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej MGOPS w Przysusze oraz na stronie internetowej Ośrodka

 

                                                                              DYREKTOR MGOPS W PRZYSUSZE 
                                                                                           
mgr Joanna Tokarska

                                                                                            
                                                                                          Koordynator projektu

 

Przysucha, dn. 07.04.2014r.

Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

07-04-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31