polski angielski niemiecki
Wtorek, 26 stycznia 2021 r. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku”

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2020r. poz.713 ze zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. 2020r. poz.1057) zarządza się, co następuje:

§1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku”

§2.

Podstawą unieważnienia jest niespełnienie przez żadną z ofert wymagań zawartych w treści ogłoszenia, zgodnie z brakiem rekomendacji przez Komisję Konkursową.

 

§3.

Zarządzenie, o którym mowa w ust.1, podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Przysucha www.gminaprzysucha.pl

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Przysucha w zakładce Ogłoszenia

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przysusze.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

/-/ Tomasz Matlakiewicz

30-12-2020
Szukaj w artykułach
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31