polski angielski niemiecki
Niedziela, 16 maja 2021 r. Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty
Nabór na stanowisko PEDAGOG do projektu SZANSA 2014

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PEDAGOG dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PEDAGOG dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Liczba godzin objęta zleceniem: 30 godzin

(15 spotkań po 2 godz. zegarowe)

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec – sierpień 2014 r.

Miejsce pracy: Przysucha

  1. Wymagane kwalifikacje:

1.      Wykształcenie wyższe pedagogiczne

2.      Znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki, poradnictwa rodzinnego oraz pracy
z rodziną dysfunkcyjną

3.      Co najmniej 3-letnie  doświadczenie  na stanowisku pedagoga

4.  Doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa pedagogicznego w projekcie unijnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz odpowiedzialność i efektywna organizacja pracy własnej

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Prowadzenie grupowego poradnictwa rodzinnego na temat: rozwoju umiejętności w zakresie efektywnej współpracy z dzieckiem, aktywnego słuchania, zauważania potrzeb dzieci i odpowiadanie na nie, modyfikowania zachowań bez stosowania przemocy, rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych

2.      Udzielanie indywidualnych porad.

3.      Przygotowanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia poradnictwa

4.      Prowadzenie dokumentacji z realizacji zlecenia

 

  1. Wymagane dokumenty:

1.      Cv ze zdjęciem

2.      List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)

            Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 

  1. Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny   

            merytorycznej

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego

             Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze, przy ul. Grodzkiej 5  i dokonanie wyboru 

             pracownika na jej podstawie.

  1. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Pedagog do projektu SZANSA 2014”  należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przysusze (pokój nr 3 – Biuro Projektu SZANSA) lub pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka 5 26-400 Przysucha

w terminie od 07.04.2014r. do 25.04.2014r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.15)

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane!

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej MGOPS w Przysusze oraz na stronie internetowej Ośrodka

                                                            

                                                                                             DYREKTOR MGOPS W PRZYSUSZE
                                                                                                            mgr Joanna Tokarska   

                                                                                               Koordynator projektu

 

Przysucha, dn. 07.04.2014r.

Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

07-04-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31