polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 08 marca 2021 r. Imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze informuje, że w dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Powyższy program wszedł  w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.
Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych (PDK), który określa czynności i działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Zgodnie z ustalonym w programie procesem powiadamiania organów (opisanym w załączniku nr 8 do uchwały nr 115/20), Burmistrz powiadamia mieszkańców gminy oraz lokalne media o zaistnieniu ryzyka przekroczenia norm lub przekroczeniu norm, po otrzymaniu takiej informacji od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Do podejmowania działań określonych w programie i planie działań krótkoterminowych zobowiązane zostały także podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska, działające na terenie województwa mazowieckiego.
 
Do działań krótkoterminowych ograniczających emisję, które należy realizować niezwłocznie po ogłoszeniu powiadomienia należą między innymi.:

•    korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się rower, pieszo, komunikacji miejskiej/gminnej;
•     niepalenie w kominku, nierozpalanie grilli i ognisk;
•    nieużywanie dmuchaw do liści;
•    zraszanie pryzm materiałów sypkich, zawieszenie uciążliwych prac budowlanych.

Działaniami ochronnymi są np.:

•     ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego,
•     ograniczenie przebywania dzieci i osób starszych na otwartej przestrzeni na zewnątrz,
•    ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

Obowiązki osób fizycznych i podmiotów korzystających ze środowiska wynikające
z programu:


•    współpraca z gminą przy inwentaryzacji i wymianie źródeł ciepła;
•    przekazywanie gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła,
w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę (zakres informacji, które ma zawierać deklaracja określa program);
•    przestrzeganie zakazu używania dmuchaw do liści;
•    przestrzeganie uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych;
•    realizacja działań krótkoterminowych.

Z Programem ochrony powietrza można zapoznać się  pod linkiem:
http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety
19-01-2021
Szukaj w artykułach
Marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31