polski angielski niemiecki
Niedziela, 16 maja 2021 r. Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty
Nabór na stanowisko PRAWNIK do projektu SZANSA 2014
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PRAWNIK dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PRAWNIK dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Liczba godzin objęta zleceniem: 30 godzin

(15 spotkań po 2 godz. zegarowe)

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień  – październik 2014 r.

Miejsce pracy: Przysucha

  1. Wymagane kwalifikacje:
  1. Wykształcenie wyższe prawnicze
  2. Znajomość zagadnień z zakresu prawa: rodzinnego (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny), pracy, spadkowego, podatkowego
  3. Co najmniej 3-letnie  doświadczenie  na stanowisku prawniczym
  4. Doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa prawnego w projekcie unijnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz odpowiedzialność i efektywna organizacja pracy własnej

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie grupowego poradnictwa prawnego na temat: prawa rodzinnego, pracy, spadkowego, prawa podatkowego, zapoznanie i sporządzanie pism procesowych, umów, porozumień i oświadczeń

2.      Udzielanie indywidualnych porad.

3.      Przygotowanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia poradnictwa

4.      Prowadzenie dokumentacji z realizacji zlecenia

 

IV.      Wymagane dokumenty:

1.      Cv ze zdjęciem

2.      List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)

            Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 

V.      Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy               Społecznej w Przysusze, przy ul. Grodzkiej 5  i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

VI.      Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Prawnik do projektu SZANSA 2014”  należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze (pokój nr 3 – Biuro Projektu SZANSA) lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze
ul. Grodzka 5 26-400 Przysucha

w terminie od 07.04.2014r. do 25.04.2014 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.15)

 

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane!     

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej MGOPS w Przysusze oraz na stronie internetowej Ośrodka

 

                                                                                                 DYREKTOR MGOPS W PRZYSUSZE
                                                                                                           mgr Joanna Tokarska  

                                                                                                Koordynator projektu

 

Przysucha, dn. 07.04.2014r.

Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

07-04-2014
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31