polski angielski niemiecki
Niedziela, 16 maja 2021 r. Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty
Przedłużony termin naboru uczestników do projektu SZANSA 2014
 Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie SZANSA przedłużona do dnia 25.04.2014r.
 
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

REKRUTACJA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W PROJEKCIE SZANSA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 25.04.2014


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
z początkiem 2014 roku rusza ostatnia już edycja projektu systemowego SZANSA.

Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze.

Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców:

osób bezrobotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004r., poz. 1001 z póź. zm.) w szczególności, które jednocześnie są osobami:

·         niezatrudnionymi i nie wykonującymi innej pracy zarobkowej, zdolni
i gotowi do podjęcia zatrudnienia

·         nieuczący się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych
w systemie wieczorowym albo zaocznym

·         zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze

·         w wieku aktywności zawodowej

osób niepełnosprawnych

osób zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Przysucha

osób korzystających ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka 5 pokój nr 3 lub kontakt telefoniczny pod numerem 48 675 31 85

 

Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

07-04-2014
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31