polski angielski niemiecki
Czwartek, 13 maja 2021 r. Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Ruszył pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny został ogłoszony i oferuje wsparcie finanse na realizację 4 priorytetów w kwocie 11 955,00 zł. Do składania wniosków zapraszamy organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być: stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń; spółdzielnie socjalne; spółki non-profit; koła gospodyń wiejskich; kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR, w podziale na poszczególne obszary wsparcia:

  • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 EUR,
  • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 EUR,
  • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 EUR,
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2 000 000 EUR.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty: (maksymalna kwota grantu 6000 EUR, maksymalna 23 000 EURO, wkład własny nieobowiązkowy, dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),

Duże granty:(minimalna kwota grantu: 23 001 EUR, maksymalna kwota grantu: 84 000 EUR, czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy, wkład własny: nieobowiązkowy, dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku), wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),

Termin składania wniosków:od 17 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 17 maja 2021 do godziny 12.00 w południe czasu polskiego.

Źródło:
http://razemdlaradomki.pl/news-pl-1035

22-03-2021
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31