polski angielski niemiecki
Czwartek, 13 maja 2021 r. Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
ZAWIADOMIENIE
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Przysucha

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2020 poz. 1463 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Przysucha od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Przysucha, Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr  4c (wejście od ul. Grodzkiej), w godzinach pracy Urzędu 730 - 1530.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Przysusze.

22-04-2021
Galeria
Szukaj w artykułach
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31