polski angielski niemiecki
Wtorek, 15 czerwca 2021 r. Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
Rusza nabór wniosków do Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nagroda Twórcza przyznawana jest młodym artystom, którzy dzięki swojej aktywności posiadają znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w szczególności w obszarze: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury. Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja 2021 r. i będzie trwać do 31 maja 2021 r. Planowane jest, aby wysokość Nagrody Twórczej wynosiła 9 tys. zł i była wręczana maksymalnie 3 osobom.

O Nagrodę Twórczą może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

  • jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku o Nagrodę Twórczą nie ukończyła 35. roku życia;
  • posiada znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania
    i ochrony kultury;
  • mieszka na terenie województwa mazowieckiego;
  • nie ubiega się o przyznanie stypendium w kategorii „uczeń” lub „student”, na podstawie odrębnej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wnioski należy:

  • wysłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa albo
  • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo
  • złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońska 26.   

Szczegółowe informacje o Nagrodzie Twórczej można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 525 lub 22 59 79 529  albo wysyłając pytania na adres e-mail: artstypendia@mazovia.pl.

07-05-2021
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30