polski angielski niemiecki
Niedziela, 24 marca 2019 r. Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Informacja o programie
Rządowy program "Dobry Start" realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Dział Świadczeń Wychowawczych czyli dział, który obsługuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start  będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną /papierową/, a drogą elekrtoniczą można składać wnioski od 1 lipca do 30 listopada.

Informacja o programie "Dobry Start"

 

 

Rządowy program "Dobry Start" realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Dział Świadczeń Wychowawczych czyli dział, który obsługuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start  będą wydawane i przyjmowane:

 

 od 1 sierpnia do 30 listopada -  drogą tradycyjną /papierową/

od 1 lipca do 30 listopada -  drogą elektroniczną

 

Online można złożyć wniosek przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.              

Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajacej się o przedmiotowe świadczenie.

 

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny na dzieci:

 

1.                   do ukończenia 20 roku życia

2.                   dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko przed rozpoczeciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia.

Ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobe uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym osoba kończy 24 rok życia – w przypadku w/w osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.

 

Ważne!!!

Pprogram nie obejmuje dzieci:

                    realizujących roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka"

                    Studentów,

                    uczniów szkół policealnych

                    uczniów szkół dla dorosłych

                    umieszczonych w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieopdłatne pełne utrzymanie

 

 

Każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300zł / jednorazowo bez względu na dochód rodziny.

Jedyny wyjątek jest w sytuacji  gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

 

Świadczenie Dobry Start będzie realizowane na wskazane we wniosku konto bankowe.

 

 

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zatem takie rodziny nie będą musiały czekać na rozstrzygnięcie wojewody, jak ma miejsce w przypadku świadczena wychowawczego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wnioskudo wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej                        - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail a nie, jak w przypadku innych świadczeń, decyzję administracyjną. 

         Adres poczty elektronicznej, zkórej będzie wysyłana korespondecja : swiadczenia@gminaprzysucha.pl

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia można będzie odebrać osobiście.

 

 

____________________________________________________________________________________________
Pouczenie - szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum,

                    szkołę  ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

                    szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii,                

                    specjalny   ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy


                                                                                                 Ewa Pogorzała Kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych
20-06-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31