polski angielski niemiecki
środa, 26 lutego 2020 r. Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Radni uchwalili budżet na 2019 rok
Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2019 rok został uchwalony. Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Budżetową 20 grudnia br. Dochody gminy i miasta w 2019 roku zaplanowano w kwocie ponad 42,7 mln zł, w tym dochody własne na poziome około 20 mln zł.
Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości ok. 43,2 ml zł.  Projekt budżetu Gminy i Miasta na 2019 rok został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Gminy i Miasta: budżetową, gospodarczą, rewizyjną. spraw społecznych  oraz skarg, wniosków i petycji. Projekt budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. Wartość zadań inwestycyjnych w 2019 roku to ponad 4 mln zł.
Najważniejsze z nich to:
* Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
* Przebudowa ul. Wiejskiej w Przysusze ,
* Przebudowa ul. Leśnej w Skrzyńsku,
* Wymiana stolarki okiennej w PSP w Skrzyńsku,
* Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Przysusze,
* Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej w Przysusze i Skrzyńsku,
* Dobudowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu komunikacyjnym od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowyry
  i ul.   Czermińskiego,
* Rewitalizacja Placu Kardynała Wyszyńskiego,
* Budowa Świetlicy wiejskiej w Dębinach.

- Projekt budżetu gminy i miasta na 2019 rok, przedstawiony Radzie do uchwalenia został opracowany przez ustępujące władze gminy i miasta VII kadencji. Zaproponowany budżet jest stabilny i bezpieczny finansowo. Nie było przeciwwskazań, by go nie zatwierdzić – powiedział Burmistrz Przysuchy Tomasz Matlakiewicz. – Oceniam jednak, że przedstawiny budżet ma charakter zachowawczy, a zaplanowane w nim inwestycje to w zdecydowanej większości zadania do kontynuacji i zakończenia w 2019 roku. Brakuje inwestycji nowych, w tym z udziałem środków finansowych pozyskanych z zewnątrz. Na pewno o takie będziemy aplikować – dodał Burmistrz. Poinformował też, że Gmina planuje przystąpić do programów rządowych: programu Maluch+, który zakłada dofinansowanie utworzenia żłobków i klubów dla dzieci do trzeciego roku życia oraz do programu „Czyste powietrze”, który przewiduje finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Ponadto już są przygotowywane wnioski o dofinansowanie przebudowy niektórych dróg z wykorzystaniem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W dyskusji radni m.in. proponowali utworzenie Budżetu Obywatelskiego, budowę alternatywnego ujęcia wody czy opracowanie Przysuskiego Programu Drogowego, co w pełni pokrywa się z programem wyborczym obecnego Burmistrza.
31-12-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29