polski angielski niemiecki
Wtorek, 23 kwietnia 2019 r. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Do 30 kwietnia 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Przysucha posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i  Miasta.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy i miasta Przysucha, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze, pl. Kolberga 11 w pok. nr 4b, wydział Mienia Komunalnego, na stronie internetowej Urzędu http://bip.gminaprzysucha.pl lub u Sołtysa wsi.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze j. w. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hsiudek@gminaprzysucha.pl.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 cyt. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Przysucha są następujące podmioty:

Lista podmiotów i druk zgłoszenia do pobrania poniżej :
28-03-2019
Galeria
Szukaj w artykułach
Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30