polski angielski niemiecki
środa, 26 lutego 2020 r. Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Stawiamy na rozwój

 

 

Stawiamy na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Z radością informujemy, że Gmina i Miasto Przysucha/ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze/ Publiczna Szkoła nr 2 w Przysusze/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Stawiamy na rozwój”.

 

Projekt realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Przysusze, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze, Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 203 uczniów w tym 96 dziewcząt Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze, Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku do 31.12.2020 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2020r. a także podniesienie kompetencji 40 nauczycieli w tym 35 kobiet wyżej wymienionych szkół do 31.03.2019 w zakresie:

- metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,

- stosowania metody eksperymentu w dydaktyce,

- wykorzystania TIK w dydaktyce.

poprzez objęcie ich szkoleniami w tym zakresie

 

W ramach realizacji Projektu zaplanowano: wyposażenie pracowni przyrodniczej, pracowni komputerowej i pracowni matematycznej w  PSP 1 w Przysusze; wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni informatycznej w PSP 2 w Przysusze; wyposażenie pracowni przyrodniczej, językowej, komputerowej, matematycznej w PSP w Skrzyńsku.

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 uczniów oraz 25 nauczycieli.

 

Dla 203 uczniów/96 dziewcząt Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze, Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku zorganizowane będą zajęcia edukacyjne wyrównawcze i/lub doskonalące w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

 

Przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

 

dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze

- zajęcia doskonalące z matematyki

- zajęcia doskonalące z j. angielskiego

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia doskonalące z informatyki

- zajęcia doskonalące z przedmiotów przyrodniczych

 

dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych

- zajęcia doskonalące z matematyki

- zajęcia doskonalące z j. angielskiego

- zajęcia doskonalące z j. niemieckiego

- zajęcia doskonalące komputerowe

- zaj. doskonalące z przedmiotów przyrodniczych 

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

- zajęcia doskonalące z informatyki

- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych

- zajęcia doskonalące z przedmiotów przyrodniczych

- zajęcia doskonalące z przedmiotów matematycznych

 

Dla 40 nauczycieli/ 35 kobiet wyżej wymienionych szkół zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu:

·         stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw,

·         doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

·         stosowania narzędzi TIK w dydaktyce oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

 

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

1)      Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 172;

2)      Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3;

3)      Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3;

4)      Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 40;

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

1)      Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 203;

2)      Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3;

3)      Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 3;

4)      Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 40;

5)      Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 40;

6)      Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 40;

7)      Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 3;

 

Kwota dofinansowania – 828.339,15 zł; wkład własny – 55.052,80 zł

 

03-04-2019
Szukaj w artykułach
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29