polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 24 lutego 2020 r. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" już aktywny
O programie "Czyste Powietrze" już wspominaliśmy, teraz informujemy że Punkt Konsultacyjny ruszył już w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha. Oznacza to, że na mocy porozumienia GiM będzie zaangażowana w obsługę wnioskodawców programu poprzez włączenie się w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o dofinansowanie.
Jest to bardzo duże udogodnienie dla Beneficjentów, którzy nie będą musieli jechać do Warszawy czy wydziału zamiejscowego Funduszu w Radomiu, aby złożyć wniosek lub jego korektę.
Pracownicy Wydziału Rozwoju Lokalnego (pokój nr 4) będą sprawdzać wnioski i nanosić ewentualne korekty. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami, po pozytywnej weryfikacji przez Gminę, trafią do WFOŚiGW, który ostatecznie weryfikując i zatwierdzając złożony przez Beneficjenta wniosek przyzna i wypłaci środki na realizację ekologicznej inwestycji.
 
   
Celem Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W ramach Programu można ubiegać się o dotację, pożyczkę lub dotację i pożyczkę.
Beneficjenci o najniższych dochodach mogą liczyć nawet na 90% bezzwrotnej dotacji. Wysokość pomocy uzależniona jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tysięcy złotych, a maksymalny 53 tysiące złotych.  Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii (koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w formie pożyczki).

Sczegółowe informacje, w tym między innymi filmy instruktażowe (instrukcja wypełniania wniosku) oraz wzory wniosków na stronie internetowej:
http://wfosigw.pl/strona-glowna/czystepowietrze
25-07-2019
Szukaj w artykułach
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29