polski angielski niemiecki
Piątek, 07 sierpnia 2020 r. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. Start-upy na inicjatywy lokalne.
LGD Razem dla Radomki zaprasza organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, instytucje samorządowe (w tym instytucje kultury), mieszkańców do składania wniosków na realizację projektów grantowych na terenie gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Wartość przyznanego wsparcia nie może być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 8 000,00 zł.


  • Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 16.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 do godziny 15.00.
  • Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 100 000,00 zł
  • Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych oraz zaliczka.
  • Zakres zadań planowanych do realizacji zadania w ramach grantu:- wsparcie przeznaczone będzie na realizację małych inicjatyw zgłaszanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych obszaru LSR, którą będziemy mogli osiągnąć poprzez organizację szkoleń, warsztatów z zakresu edukacji, kultury, artystycznych, sportowych i multimedialnych; poprzez inicjowanie działań na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego; wydawnictwa promocyjne; rozwój rekreacji i sportu, inicjowanie wydarzeń artystycznych, realizacji małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców. W zadaniu dodatkowo wyróżniane będą inicjatywy skierowane do grup defaworyzowanych, uwzględniających ich aktywizację i rozwój.
  • Spotkanie informacyjne nt. naboru odbędzie się 11.03.2020 r. o godzinie 15.15. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku. W następnym tygodniu planowana jest organizacja warsztatów pisania wniosków.
  • Konkurs realizowany jest w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
10-03-2020
Galeria
Szukaj w artykułach
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31