polski angielski niemiecki
Sobota, 31 października 2020 r. Imieniny:

W wyniku realizacji w/w zadania z terenu Gminy i Miasta Przysucha usunięto i unieszkodliwiono 93,630 Mg wyrobów zawierających azbest.