polski angielski niemiecki
Czwartek, 13 maja 2021 r. Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gruntu 3182/9 w miejscowości Janów.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gruntu 3182/9 w miejscowości Janów” mająca na celu Poprawę dostępności mieszkańców Janowa do obiektów kultury poprzez modernizację świetlicy wiejskiej współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Efekt operacji:

1.Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 160,85 m2, kubaturze 297,90m3 polegająca na: ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej.

2.Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej polegający na: wymianie posadzek, ościeżnic skrzydeł wewnętrznych, malowaniu, modernizacji instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana ogrzewania.

3.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.