polski angielski niemiecki
Niedziela, 24 marca 2019 r. Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Gmina i Miasto Przysucha

Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
tel.:  +48486752219 , fax: +48486752106
 
NIP: 6010085828 , REGON: 000527693
Bank PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
nr konta: 79 1240 5703 1111 0000 4901 6718
 
e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl
www:  www.gminaprzysucha.pl

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:15 do 15:15
Kasa jest czynna w godz. od 8:00 do 14:00

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W PRZYSUSZE

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze 486752219

Sekretarz Gminy i Miasta Przysucha            486750036

Skarbnik Gminy i Miasta Przysucha             486752475

   - Z-ca Skarbnika                           486750037
   - Wydział Finansowy                        486750009

Radca Prawny                                  486750043

Wydział Mienia Komunalnego:
   - kierownik wydziału                       486752412
   - odpady komunalne, ochrona środowiska     486750046
   - ewidencja działalności gospodarczej      486750044

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
   - kierownik wydziału                       486750039
   - dowody osobiste                          486750038
   - ewidencja ludności                       486750008

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych            486752181

Urząd Stanu Cywilnego                         486752214

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji
   - kierownik wydziału                       486750033
   - wydział                                  486752823

Informatyk                                    486750047

Kasa                                          486750002