polski angielski niemiecki
Piątek, 07 sierpnia 2020 r. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
Gmina i Miasto Przysucha

Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
tel.:  +48486752219 , fax: +48486752106
 
NIP: 6010085828 , REGON: 000527693
Bank PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
nr konta: 79 1240 5703 1111 0000 4901 6718
 
e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl
www:  www.gminaprzysucha.pl


Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30
Kasa jest czynna w godz. od 8:00 do 14:30

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W PRZYSUSZE

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze 486752219  wew. 119

Skarbnik Gminy i Miasta Przysucha             486752475  wew. 175 

   - Z-ca Skarbnika                           486750037  wew. 137
   - Wydział Finansowy                        486750009  wew. 109

Zespół Radców Prawnych                        486750043  wew. 143

Wydział Organizacyjny                         486750036  wew. 136

Wydział Mienia Komunalnego:
   - kierownik wydziału                       486752412  wew. 212
   - odpady komunalne, ochrona środowiska     486750046  wew. 146
   - ewidencja działalności gospodarczej      486750044  wew. 144

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
   - kierownik wydziału                       486750039  wew. 139
   - dowody osobiste                          486750038  wew. 138
   - ewidencja ludności                       486750008  wew. 108

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych            486752181  wew. 181

Urząd Stanu Cywilnego                         486752214  wew. 114

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji
   - kierownik wydziału                       486750033  wew. 133
   - wydział                                  486752823  wew. 123

Wydział Komunikacji Zewnętrznej               486750031  wew. 131

Wydział Rozwoju Lokalnego                     486750026  wew. 126

Informatyk                                    486750047  wew. 147

Kasa                                          486750002  wew. 102

Rada Gminy i Miasta – Przewodniczący          486850695  wew. 195