polski angielski niemiecki
Czwartek, 13 maja 2021 r. Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Wydział Mienia Komunalnego

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
z dniem
1 lipca 2013 r., gmina przejęła obowiązki odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.

Na terenie gminy i miasta Przysucha system ten obejmie tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych tzn. domy jednorodzinne, bloki, lokale komunalne itd. czyli wszystkie budynki które są stale zamieszkane, niezależnie od urlopów, wyjazdów służbowych i czasu leczenia w szpitalach.

Opłaty za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uiszczane są na podstawie złożonej deklaracji, w której wysokość opłaty należy wyliczyć na podstawie liczby zamieszkałych osób i stawki opłaty na miesiąc.

Wypełnioną deklarację składamy jednorazowo w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11 - osobiście lub pocztą.

W przypadku wystąpienia zmiany np. w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,
w ciągu 14 dni należy złożyć korektę deklaracji wskazując podstawę zmiany.

Co w przypadku nie złożenia deklaracji?

W przypadku nie złożenia deklaracji, burmistrz w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką właściciel nieruchomości powinien ponosić za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Opłata za odbiór odpadów, naliczana jest miesięcznie, jednak należy ją uiszczać
w przeliczeniu na kwartał, zachowując terminy kwartalne.

Opłatę można wnieść:

1.     w kasie urzędu po uprzednim zarejestrowaniu wpłaty w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu (p.4b)

2.    na konto bankowe PEKAO S.A. Przysucha Nr 79 1240 5703 1111 0000 4901 6718 z dopiskiem „Opłata za odbiór odpadów komunalnych za kwartał ……. z nieruchomości …………. „

3.    u sołtysa

Wpłat należy dokonywać  do dnia:

 1. 15 marca – I rata,                                   PAMIĘTAJ O TERMINIE PŁATNOŚCI !
 2. 15 maja – II rata,
 3. 15 września – III rata,                                    NIE WYSTAWIAMY FAKTUR
 4. 15 listopada – IV rata.

W ramach opłaty będzie można przekazać firmie wywozowej każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

Terminy odbioru odpadów (zebranych selektywnie jak i zmieszanych) ustalane są
z firmą wywozową, która ma obowiązek dostarczyć każdemu mieszkańcowi harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz worki.

Harmonogramy udostępniane są również na stronie internetowej Urzędu.

Poza terminami ustalonymi w harmonogramie każdy właściciel nieruchomości ma możliwość oddania każdej ilości odpadów zebranych selektywnie w tym: mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, popiołu, chemikaliów, odpadów ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Przysusze przy ul. Skarbowej 3

Uwaga!
Odpady biodegradowalne, mogą być składowane (na własne potrzeby)
w kompostowniku przydomowym.

JAKA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW?

zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Segregacja się opłaca

informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Środowiska (naszesmieci.mos.gov.pl)

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki
a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystać ją, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

Wspólny System Segregacji Odpadów – Przewodnik dla Gmin   (KLIKNIJ)     

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Środowiska (naszesmieci.mos.gov.pl)

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo Kosz z palącymi się śmieciamiosiągalną
i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie.

Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

 

Co się dzieje, gdy śmieć się pali?

Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów  butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów
i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa
w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj!

Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska!

 

 Zapobieganie powstawaniu śmieci

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Środowiska (naszesmieci.mos.gov.pl)

Kosz na śmieci
Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.