polski angielski niemiecki
Niedziela, 24 marca 2019 r. Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Wydział Mienia Komunalnego

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

DOTYCZĄCA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), od 1 lipca 2013 r., gmina przejmie obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na terenie gminy i miasta Przysucha system ten obejmie tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych tzn. domy jednorodzinne, bloki, lokale komunalne itd. czyli wszystkie budynki które są stale zamieszkane, niezależnie od urlopów, wyjazdów służbowych i czasu leczenia w szpitalach.

Opłaty za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uiszczane będą na podstawie złożonej deklaracji, w której wysokość opłaty należy wyliczyć na podstawie liczby zamieszkałych osób i stawki opłaty od jednej osoby na miesiąc.

Wypełnioną deklarację należy złożyć jednorazowo do dnia 31 maja 2013 r., w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11 - osobiście lub pocztą.

W przypadku wystąpienia zmiany np. w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w ciągu 14 dni należy złożyć korektę deklaracji wskazując podstawę zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji, gmina w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką właściciel nieruchomości powinien ponosić za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Opłata za odbiór odpadów, naliczana będzie miesięcznie, jednak należy ją uiszczać w przeliczeniu na kwartał, zachowując terminy kwartalne, w kasie urzędu lub na konto bankowe, do dnia:

 1. 10 marca, 10 czerwca, 10 września, 10 grudnia, miejscowości: Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hucisko, Janów, Jakubów, Kolonia Szczerbacka, Kozłowiec, Kuźnica, Ruski Bród;
 2. 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia, miejscowość: Przysucha;
 3. 20 marca, 20 czerwca, 20 września, 20 grudnia, miejscowości: Lipno, Pomyków, Skrzyńsko, Zbożenna;
 4. 25 marca, 25 czerwca, 25 września, 25 grudnia, miejscowości: Beźnik, Dębiny, Gaj, Gliniec, Janików, Krajów, Smogorzów (w tym Mariówka), Wistka, Wola Więcierzowa, Zawada.

Pamiętaj!

Zachowując okres wypowiedzenia, rozwiąż dotychczasową umowę zawartą z firmą, która odbiera od ciebie odpady, aby od dnia 1 lipca 2013 r., nie płacić podwójnie!

W ramach opłaty będzie można przekazać firmie wywozowej każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

Terminy odbioru odpadów (zebranych selektywnie jak i zmieszanych) zostaną ustalone z firmą wywozową, która ma obowiązek dostarczyć każdemu mieszkańcowi harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Harmonogram zostanie również udostępniony na stronie internetowej Urzędu.

Poza terminami ustalonymi w harmonogramie każdy właściciel nieruchomości ma możliwość oddania każdej ilości odpadów zebranych selektywnie w tym: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, popiołu, chemikaliów, odpadów ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Przysusze przy ul. Skarbowej.

Uwaga!
Odpady biodegradowalne, mogą być składowane(na własne potrzeby) w kompostowniku przydomowym.

JAKA OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW OD 1 LIPCA 2013 R.?

 

zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Segregacja się opłaca

informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Środowiska (naszesmieci.mos.gov.pl)

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystać ją, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

JAK SEGREGOWAĆ?

         worek biały

 

wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty;
 • papierowe torby i worki;
 • papier szkolny, biurowy;
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy:

 • kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
 • tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach );
 • kalki; papier termiczny i faksowy;
 • tapety;
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.

        Worek żółty

 

 wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe zakrętki,
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych.

nie wrzucamy:

 • butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
 • opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • styropian,
 • guma,
 • butelki z jakąkolwiek zawartością.

Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższa cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.

      Worek zielony

 

 wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

 • porcelana i ceramika, doniczki
 • żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory
 • szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne i okienne,
 • fajans,
 • ekrany i lampy telewizyjne,
 • lustra, szyby samochodowe.

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

     Worek niebieski

 

 wrzucamy:

 • puszki po napojach, konserwach,
 • kartony po mleku i sokach pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).
  nie wrzucamy:
 • puszki po farbach czy baterie,
 • opakowania po aerozolach, lekach,
 • opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD.

Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową od początku można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.

  Odpady biodegradowalne

 

 wrzucamy:

 • resztki jedzenia (z wyjątkiem mięsa), skórki warzyw i owoców wraz z pestkami i nadgniłymi owocami, części zielone roślin, skorupki po jajkach, torebki po herbacie – wszystko to można przerobić na kompost.
 • resztki roślinne z ogródków przydomowych, w tym liście, chwasty, gałęzie,
 • zużyte ściółki zwierząt domowych,
 • gałęzie z wycinek sanitarnych i pielęgnacyjnych z ogródków przydomowych,
 • stare siano, trawa, słoma, kora, wióry trociny o różnym stopniu zbutwienia (wióry i trociny bez środków impregnujących drewno, lakierów i farb).

 nie wrzucamy:

 • naklejek drukowanych oraz domieszek materiałów takich jak: folie metalowe
  i plastikowe, gumy,
 • mięsa, kości, tłuszcze i resztki zupy,
 • spinacze, sznurki i etykiety od saszetek herbaty.
Jeżeli posiadamy miejsce wystarczy ustawić w ogrodzie pojemnik (średniej wielkości), do którego cała rodzina będzie wrzucać kuchenne odpadki. Jeśli nie posiadasz ogrodu możesz znaleźć kogoś, kto potrzebuje naturalnego kompostu do roślin.


Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Środowiska (naszesmieci.mos.gov.pl)

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo Kosz z palącymi się śmieciamiosiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali
Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów  butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska

 Zapobieganie powstawaniu śmieci

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Środowiska (naszesmieci.mos.gov.pl)

Kosz na śmieci
Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.