polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Władze Gminy i Miasta Przysucha

 

       Gmina i Miasto Przysucha jako jednostka samorządu terytorialnego istnieje od 1990 r. (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)

        Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Gminy i Miasta licząca obecnie 15 radnych.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Wybieranych jest również dwóch Zastępców Przewodniczącego.

        Rada Gminy i Miasta wybrała ze swego grona, cztery komisje:

  • Komisja Budżetowa
  • Komisja Gospodarcza
  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Spraw Społecznych

       Pracami komisji kierują ich przewodniczący.

Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz wybierany w wyborach bezpośrednich na okres kadencji.