polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r. Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
26-06-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
09-05-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
16-02-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
16-02-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
17-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
17-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

03-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

21-09-2017
Komunikat o jakości wody z dnia 13-09-2017 WAŻNE !
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 13-09-20017, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
13-09-2017
Informacja w sprawie promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia

11-09-2017
Komunikat o jakości wody z dnia 11-09-2017 WAŻNE !
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 11-09-2017 do odwołania, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do spożywczych wyłącznie po przegotowaniu, do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
11-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

05-09-2017
Ocena jakości wody

01-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

01-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

15-05-2017
Ogłoszenie Zarządzania Kryzysowego Gminy WAŻNE !
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 12-04-20017, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
12-04-2017
Ogłoszenie Zarządzania Kryzysowego Gminy WAŻNE !!!
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 10-04-20017 do odwołania, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do picia wyłącznie po przegotowaniu, do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.

10-04-2017
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 roku dla Gminy i Miasta Przysucha

06-04-2017
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia na II półrocze 2016r. dla Gminy i Miasta Przysucha

27-03-2017
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia w monitoringu kontrolnym

22-03-2017
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia w monitoringu kontrolnym

07-03-2017