polski angielski niemiecki
Piątek, 20 września 2019 r. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dnia 20.09.2019
w sprawie przekroczenia bakterii coli i enterokoki w wodociągu publicznym Wistka, punkt poboru mieszkanie prywatne.
20-09-2019
Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w sprawie przekroczenia bakterii coli i enterokoki w wodociągu publicznym Wistka, punkt poboru mieszkanie prywatne.
19-09-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
09-09-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
24-06-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
24-06-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Opublikowany: 2019-04-16
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka .
16-04-2019
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy i Miasta Przysucha.

05-04-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
15-01-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
04-01-2019
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, informuje że w próbce wody pobranej w dniu 22.08.2018r. z wodociągu publicznego  Długa Brzezina, punkt poboru - Stacja Uzdatniania Wody w Długiej Brzezinie nie stwierdzono ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w 22oC /1 ml wody-wynik badania -5 j.t.k.
04-09-2018
Komunikat o jakości wody z dn. 10.08.2018 r. - WAŻNE!
Informacja o dopuszczeniu wody z wodociągu publicznego Przysucha do spożycia. W załączeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
10-08-2018
Komunikat o jakości wiody z dn. 10.08.2018 r. - WAŻNE!
Informacja o dopuszczeniu wody z wodociągu publicznego Skrzyńsko do spożycia. W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
10-08-2018
Komunikat o jakości wody z dn. 10.08.2018 r. WAZNE!
Informacja o dopuszczeniu wody z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka do spożycia. W załączeniu  pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
10-08-2018
Komunikat o jakości wody z dn. 09.08.2018 r. WAŻNE!
Informacja o dopuszczeniu wody do spożycia z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka.
09-08-2018
Komunikat o jakości wody z dnia 07.08.2018r. WAŻNE!
Informuję mieszkańców miejscowości: Skrzyńsko, Zbożenna i Janików, że z dniem 07.08.2018 r. do odwołania, woda z wodociągu publicznego Skrzyńsko nadaje się do spożycia po przegotowaniu. W załączeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
07-08-2018
Komunikat o jakości wody z dnia 06-08-2018r. WAŻNE !
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 06-08-2018r. do odwołania, woda z wodociągu publicznego w Kolonii Szczerbackiej oraz z wodociągu publicznego w  Przysusze nie nadaje sie do spożycia, W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
07-08-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Długa Brzezina.
30-07-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
26-06-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
09-05-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
16-02-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
16-02-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
17-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
17-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

03-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

21-09-2017
Informacja w sprawie promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia

11-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

05-09-2017
Ocena jakości wody

01-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

01-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

15-05-2017
Ogłoszenie Zarządzania Kryzysowego Gminy WAŻNE !
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 12-04-20017, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
12-04-2017
Ogłoszenie Zarządzania Kryzysowego Gminy WAŻNE !!!
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 10-04-20017 do odwołania, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do picia wyłącznie po przegotowaniu, do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.

10-04-2017
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 roku dla Gminy i Miasta Przysucha

06-04-2017
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia na II półrocze 2016r. dla Gminy i Miasta Przysucha

27-03-2017
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia w monitoringu kontrolnym

22-03-2017
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia w monitoringu kontrolnym

07-03-2017