polski angielski niemiecki
środa, 12 maja 2021 r. Imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze  -  zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie)

Etnograf, folklorysta, kompozytor – uznawany powszechnie za twórcę źródłowych podstaw współczesnych nauk o kulturze: etnografii i etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii, językoznawstwa.Program stałych ekspozycji muzealnych uzupełniają i wzbogacają wystawy czasowe, etnograficzne, z dziedziny sztuki oraz historii lokalnej. Ekspozycje zmienne są podstawową formą popularyzowania działalności Muzeum i decydują o atrakcyjności oferty muzealnej dla środowiska lokalnego i regionu.

Muzeum biograficzne Oskara Kolberga w Przysusze upowszechnia wiedzę o jego naukowym dorobku i twórczości muzycznej oraz upamiętnia związki Kolberga z Przysuchą. Muzeum gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje zabytki i materiały prezentujące dzieło Kolberga, zaliczane do najwybitniejszych dokonań nauki polskiej XIX wieku. Przedstawia opracowany i konsekwentnie realizowany program badań kultury ludowej ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz jedyny tego typu zbiór źródeł i opracowań, w postaci tomów „Ludu” i „Obrazów Etnograficznych” wraz z fragmentami archiwum rękopiśmiennego.

Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą i dokumentacyjną z zakresu historii i etnografii okolic Przysuchy. Organizuje wystawy czasowe. Wydaje książki, katalogi, druki okolicznościowe. Realizuje program edukacji regionalnej i wiedzy o sztuce. Od 2002 r. Muzeum w Przysusze jest organizatorem ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga.
Siedzibą Muzeum jest zabytkowy dwór wzniesiony przez rodzinę Dembińskich herbu Nieczuja w drugiej połowie XIX w.

Kontakt

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Al. Jana Pawła II nr 11
26-400 Przysucha
tel. fax +48486752248
e-mail: muzeumok@muzeum-radom.pl
www: www.muzeum-radom.pl

Muzeum czynne:
Od poniedziałku do piątku 8:00 -15:00
sobota – niedziela 10:00 - 15:00