polski angielski niemiecki
Wtorek, 15 czerwca 2021 r. Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
PSP nr 1 w Przysusze

PSP nr 1 w Przysusze
ul. Krakowska 76
26-400 Przysucha
tel. +48486752215
e-mail: psp1@gminaprzysucha.pl
www: sp1przysucha.home.pl
 

Z kart historii…

        Pierwsze wzmianki o najstarszej szkole w Przysusze pochodzą z 1811r. Dzięki zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa placówka przetrwała burzliwe czasy zaborów, a także trudną sytuację lokalową. Zajęcia w miejscu obecnej siedziby rozpoczęły się 20 sierpnia 1934r. ale wszyscy uczniowie po raz pierwszy zostali zgromadzeni pod wspólnym dachem pięć lat później – 1 maja 1939r. W obecnym kształcie szkoła funkcjonuje od 30 maja 1997r., po oddaniu do użytku hali sportowej.

Oferta edukacyjna

        Obecnie PSP nr 1 w Przysusze dysponuje kompleksowym przygotowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych, zgodnych z założeniami nowej podstawy programowej i europejskimi standardami oświatowymi.
        Szczególną troską otoczone są dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III. Od kilku lat wprowadzono programy innowacyjne, mające na celu w szczególności indywidualizację nauczania („Żaczek”, Radosna Szkoła) i dodatkowe zajęcia dla najmłodszych (j. angielski, gimnastyka korekcyjna). Placówka sukcesywnie wzbogaca wyposażenie klasopracowni drugiego etapu edukacyjnego. Do dyspozycji uczniów jest np. tablica interaktywna i centrum multimedialne. Szkoła posiada również wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, które służy do zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Funkcjonujące od 2008 r. klasy sportowe pozwalają na dostosowanie intensywności ćwiczeń do uzdolnień i aktywności dzieci oraz umożliwiają osiąganie mistrzowskich wyników.
 Wiedzę i umiejętności podopiecznych dodatkowo rozwijają:
koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, dziennikarskie, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrodnicze,
organizacje: Samorząd Uczniowski, SKS, SK LOP, SK PCK, SKO,
konkursy:
- wewnątrzszkolne, np. ortograficzny, mitologiczny, plastyczny, ekologiczny, przyrodniczy, j. angielskiego, j. niemieckiego, systematycznego oszczędzania, Sudoku,
- konkursy organizowane przez instytucje pozaszkolne, np. polonistyczny, recytatorski, matematyczny „Kangur” i „Kangurek”, przyrodniczy, wiedzy religijnej.

Osiągnięcia

Uczniowie PSP nr 1 uzyskują wybitne wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. W ostatniej dekadzie dziewięcioro spośród nich zdobyło tytuły finalistów wojewódzkich konkursów polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych.
Sportowcy „Jedynki” wielokrotnie występowali w finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (zdobywając m.in. 2 złote, 2 srebrne i 1 medal brązowy).