polski angielski niemiecki
Wtorek, 15 czerwca 2021 r. Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze
ul. Partyzantów 6
26-400 Przysucha
tel. +48486752330 
http://przedszkole1przysucha.edupage.org

 

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze mieści się w budynku wolnostojącym przy ulicy Partyzantów 6. Jest przedszkolem czterooddziałowym. Liczba dzieci w naszym przedszkolu jest stała i ma tendencję wzrostową. Przedszkole ma bardzo dobrą lokalizację. Położone jest z dala od ulic, tuż na obrzeżu parku. Cisza i spokój, oddalenie od ruchliwej ulicy sprawiają, że dzieci przebywają w bezpiecznych i dobrych warunkach. W przedszkolu znajdują się 4 sale zajęć, „sala przejściowa”, która pełni rolę sali gimnastycznej, 6 łazienek, szatnia dla dzieci, plac zabaw. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie. Dzieci otrzymują 3 posiłki dziennie.
W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Większość nauczycielek posiada dodatkowe kwalifikacje tj. terapię pedagogiczną, oligofrenopedagogikę, logopedię.
CELEM PRZEDSZKOLA JEST:
• Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno – kulturowym,
• Ukierunkowanie działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na przygotowania dzieci do nauki w klasie I
CELEM  NADRZĘDNYM  JEST:
Zapewnienie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju, bezpiecznego i radosnego pobytu w przedszkolu, przy jednoczesnym indywidualnym traktowaniu.

Oferta przedszkola
Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania patriotyczne pod hasłem „Przedszkolak mały i duży ucząc i bawiąc się Ojczyźnie służy. Realizujemy program autorski „Stąd pochodzę”, corocznie organizujemy „Festiwal Piosenki, Tańca i Zabawy Ludowej”, kultywujemy tradycje regionalne.

Przedszkole wyrównuje szanse edukacyjne wszystkich dzieci, uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska poprzez działania wyrównujące oraz kółka; plastyczne, teatralne i taneczne, udział dzieci w projekcie systemowym „Otwarte przedszkola” oraz realizacje programu autorskiego „Mały teatr na wielkie okazje”.

Ponadto oferujemy dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, przyjemne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo oraz partnerskie relacje.
Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody pracy:
• Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
W. Scherborne
• Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• Dziecięca matematyka wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
• Klucz do uczenia się,
• Metody aktywizujące, Pedagogika zabawy itp.