polski angielski niemiecki
Wtorek, 15 czerwca 2021 r. Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze
ul. Skowyry 41
26-400 Przysucha
tel. +48486752611
 

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 3

    Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Przysusze usytuowane jest przy ulicy Ludwika Skowyry 41 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze. Dysponuje dwiema salami zabaw, szatnią oraz pomieszczeniami gospodarczo-socjalnymi. Sale zabaw oddają charakter zajęć w nich prowadzonych: są duże, kolorowe i estetyczne.
Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci w wieku 3-4 lat, które bawią i uczą się w dwóch grupach. Praca z dziećmi prowadzona jest na dwóch poziomach dostosowana do wieku dzieci.
    Struktura naszego przedszkola opiera się na zgodnym współdziałaniu i współpracy trzech podmiotów: nauczycieli, dzieci i rodziców, którzy tworzą wspólnotę wychowawczą.
    Działalność przedszkola oparta jest na zasadach partnerstwa, która nie dzieli lecz dostarcza wartości każdego człowieka, bliska współpraca z rodzicami uczy przezwyciężać trudności.
    Nasze przedszkole to przedszkole środowiskowe, aktywne, w którym dzieci zdobywają umiejętności, bawią się i uczą, odnoszą sukcesy – wspierane przez nauczycieli i rodziców.
    Dzieci prezentują swoje umiejętności i zdolności artystyczne na licznych wystawach prac, konkursach, prezentacjach dorobku kulturalnego, przeglądach piosenek dziecięcych.

Rodzice
• Postrzegani są jako partnerzy w procesie dydaktyczno wychowawczym.
• Są informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci.
• Biorą czynny udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
Rodzice i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka odpowiedzialnymi za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych. Uważamy, że postawa wszystkich uczestników biorących udział w procesie dydaktyczno wychowawczym skłonnych do współpracy wprowadza dzieci w świat miłości, harmonii, uczy szacunku dla różnych form życia.
Współpraca z instytucjami i placówkami
• Szkoła Podstawowa nr 2
• Samorządowe Przedszkole Nr 1
• Policja
• Straż Pożarna
• Dom Kultury
• Muzeum im. Oskara Kolberga
• Miejska Biblioteka Publiczna
• Zakład krawiecki „KRYSTIAN”
• Gabinet Stomatologiczny Ewa Sobczak