polski angielski niemiecki
Wtorek, 15 czerwca 2021 r. Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
PSP nr 2 w Przysusze

PSP nr 2 w Przysusze
ul. Skowyry 41
26-400 Przysucha
tel. +48486753660
e-mail: sekretariat@psp2.superhost.pl
www: www.psp2.superhost.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze  jest szkołą  nowoczesną, bezpieczną i przyjazną uczniom. Budynek  nie ma barier architektonicznych. Szkoła posiada 10 klasopracowni, w tym w pełni wyposażoną pracownię komputerową, świetlicę, centrum multimedialne i bibliotekę, bazę rekreacyjno-sportową, miejsce zabaw z programu „Radosna Szkoła” oraz stołówkę. Szkoła zapewnia  swoim uczniom opiekę świetlicową od 7 do 16, a także wyżywienie (w oddziałach przedszkolnych 3 posiłki).

Oferta szkoły


PSP nr 2 w Przysusze jest szkołą w pełni przygotowaną  do realizowania założeń nowej podstawy programowej. Naszym uczniom zapewniamy:
-  bezpłatną naukę  języka angielskiego również w oddziałach przedszkolnych,
-  zajęcia komputerowe,
-  gimnastykę korekcyjną,
-  terapię logopedyczną,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów.
W ofercie zajęć pozalekcyjnych są  koła zainteresowań m.in.: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyczne, zajęcia sportowe.  Efektem jest liczne uczestnictwo naszych uczniów w okolicznościowych apelach, przedstawieniach – również w językach obcych,  konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Szkoła uczestniczy także  w programie „Żaczek”.

Sukcesy

Od lat wychowankowie szkoły osiągają znaczące sukcesy  w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także na zawodach sportowych.
Uczniowie szkoły uzyskali m.in.
- w 2007r. tytuł finalisty konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka,
- w 2009r. tytuł laureata Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez MKO w Warszawie, II miejsce na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej chłopców, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Przysuskiego w Mini Piłce Koszykowej dziewcząt.
-  w 2010r. tytuł finalisty kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego, tytuł finalisty Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez MKO w Warszawie oraz zajęcie II miejsca w konkursie przyrodniczo-ekologicznym organizowanym przez Zarząd LOP w Radomiu.
- w 2011r. II miejsce w Półfinale Międzypowiatowym w Piłce Siatkowej dziewcząt.
Uczniowie   systematycznie i chętnie udzielają się w wolontariacie. Zorganizowane i przeprowadzone zostały m.in.  akcje: Pluszowy Miś, Pomagamy Chorym Dzieciom, Zbieramy nakrętki dla Adasia, Pomoc dla Kingi, Szkoła dla Szkoły oraz wolontariat  w WOŚP.
Dzięki licznym sukcesom uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych, a także aktywności społecznej i pracy w wolontariacie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała w roku szkolnym 2010/2011 zaszczytny tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”.
Od kilku lat Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskuje najlepszy wynik sprawdzianu uczniów klas szóstych w mieście i gminie Przysucha.