polski angielski niemiecki
Wtorek, 15 czerwca 2021 r. Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita
PSP w Skrzyńsku

PSP w Skrzyńsku
ul. Wjazdowa 9
26-400 Przysucha
tel. +48486752484
e-mail: szkola@skrzynsko.edu.pl
 www.pspskrzynsko.szkolnastrona.pl

 


                   Motto szkoły: „Bycie wielkim to sprawa nie wieku, lecz zapału i pracy”

            Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku jest szkołą typowo wiejską. Jej obwód obejmuje wiele wsi leżących w północno-wschodniej części gminy: Skrzyńsko, Janików, Gliniec, Wola Więcierzowa, Beźnik, Dębiny, Wistka i Krajów. Uczęszczają do niej również dzieci zamieszkałe w Zagórzu i Romualdowie – miejscowościach leżących na terenie gminy Wieniawa. Dla wszystkich uczniów mieszkających poza Skrzyńskiem organizowany jest dowóz. Ponad połowa dzieci korzysta z jednodaniowych obiadów w stołówce szkolnej.

            Na przestrzeni ostatnich lat liczba uczniów jest w miarę stabilna i oscyluje w przedziale 220-240. Organizacja kształcenia obejmuje klasy I – VI szkoły podstawowej oraz roczne przygotowanie przedszkolne. Kadra pedagogiczna to pełni zaangażowania, poszukujący nowatorskich rozwiązań  nauczyciele - specjaliści wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

            Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Jasne, kolorowe i estetycznie urządzone sale lekcyjne oraz korytarze szkolne stwarzają uczucie ciepła i przytulności. Sala gimnastyczna wraz z wielofunkcyjnym boiskiem zapewniają warunki do rozwoju kultury fizycznej i sportu. Pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne dają możliwość wykorzystywania zasobów Internetu.

            Jako placówka posiadająca certyfikat i tytuł „Szkoły z klasą” szkoła w Skrzyńsku dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie i przygotowuje do przyszłości. Kreując sylwetkę absolwenta pod kątem coraz to większych wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijający się świat szkoła nie zapomina o tradycji i kulturze ludowej. Dziecięcy Zespół Ludowy „Kukułeczki” prezentuje bogactwo i koloryt folkloru naszego regionu poprzez śpiew, taniec i barwne stroje. Ponadto uczniowie mogą rozwijać różnorodne zainteresowania w funkcjonujących kołach przedmiotowych, a także: Kole tańca nowoczesnego „MODERN DANCE”, Szkolnym Teatrze „Pomimo”,  Szkolnym Kole Ligi Ochrony Przyrody, Szkolnym Klubie Krajoznawczym, Szkolnym Kole PCK.

            Szkoła wysoko ceni sobie współpracę z rodzicami będącymi współtwórcami wielu działań wychowawczych i opiekuńczych na rzecz dzieci.

            Od lat szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi i licznymi instytucjami w zakresie organizowania dla swoich uczniów wypoczynku letniego w formie wyjazdowych kolonii i półkolonii w miejscu zamieszkania.

            Bierze udział w licznych programach i projektach mających na celu unowocześnienie bazy, poszerzanie oferty edukacyjnej oraz polepszenie warunków opieki i wychowania.

Realizowane Programy Rządowe:

  • Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
  • „Radosna Szkoła”;
  • „Owoce w szkole”;
  • „Szklanka mleka”;
  • „Wyprawka szkolna”;

Realizowane projekty:

  • „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery – Szkoły Startu do Kariery”;
  • „ Żaczek” - indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. I – III;
  • „Czytające szkoły”- w ramach kampanii „Cała Polska Czyta dzieciom”;